Thursday 25 October 2012

Saza apne liye mukarrar ki hai.....Khuda ne hume zindagi  tohfe mein di hai
Lagta hai jaise usne bhi ghalti ki hai
Peete rhenge sharab ab marte dam tak
Yahi saza humne apne liye mukarrar ki hai……….

No comments:

Post a Comment