Monday 16 April 2018

Bachi bhi mehfooz nahi

Kya badhawa diya tumne mujhe zamane me
Aaj tak mere halaat sudhre nahi....

Pehle to khatra hota tha sirf jawano ko
Aaj to masoom bachi bhi mehfooz nahi.....

No comments:

Post a Comment